Χριστουγεννιάτικες Ευχές 2016

 

 

 

mail
logo global banner
Πάσχα 2017  10/4/2017  

 

pasxa 2017 ges

 

--
- www.global-energy.eu/ | Contactmessage
--
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.