Συμμετοχή της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd στην 81η ΔΕΘ

 
mail
logo global banner  
   Συμμετοχή στην 81η ΔΕΘ  11/9/2016    
 

 

 

Η εταιρεία μας GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd συμμετέχει και φέτος στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τα στελέχη της εταιρείας για το "Ενδιάμεσο Πρόγραμμα" Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον που είναι σε εξέλιξη, αλλά και το νέο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016, το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις δυνατότητες και τα πακέτα συντήρησης λειτουργούντων Φωτοβολταϊκών Σταθμών, το Πρόγραμμα NET-METERING (ενεργειακού συμψηφισμού) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις τεχνολογίες εναλλακτικής θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης στον κτιριακό τομέα (κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης), τις τεχνολογίες κτιριακού αυτοματιμού και τη μετατροπή του σπιτιού σας σε έξυπνο, τις νέες τεχνοτροπίες ανέγερσης οικοδομών, κοκ.

Για όλα τα παραπάνω σας περιμένουμε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2016, να μας επισκεφθείτε στο σταντ 50 περίπτερο 13.

 

Ωράριο λειτουργίας έκθεσης

Καθημερινές: 16:00-22:00

Σαββατοκύριακο: 10:00-22:00

 

     
--
- www.global-energy.eu/ | Contactmessage
--
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.