Χριστουγεννιάτικες Ευχές & Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τουριστικές επιχειρήσεις

 
mail
logo global banner  
  Newsletter n° 51 - 21/12/2015  
 
 

Χριστουγεννιάτικες ευχές και νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για τουριστικές επιχειρήσεις

Χριστουγεννιάτικες Ευχές


 

Αναμονή δημοσίευσης και έναρξης νέου επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε:

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν τις 31-12-2013 και απασχολούν μία πλήρη E.M.E. (Ετήσια Μονάδα Εργασίας)

Επιλέξιμες δαπάνες:

- Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών.

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, όπου η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση και αναλαμβάνει να σας προτείνει και υλοποιήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα επιφέρουν τη μέγιστη ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του καταλύματός σας.

- Εμπλουτισμός του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες, όπως επέκταση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, σκάφη  κλπ.

- Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών.

- Ενέργειες προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

- Αμοιβές συμβούλων.

- Μισθολογικό κόστος υφισταμένου και νέου προσωπικού.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πρόταση είναι από 15.000€ έως 150.000€.

Επιδότηση:

Έως το 50% του προϋπολογισμού.

 

Οι δαπάνες μπορούν να ξεκινήσουν από την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και μπορούν να υλοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης.

 

Αλλαγή διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος λειτουργίας άλλαξε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 1-1-2016 και έως 31-12-2017, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα απωλεσθεί. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το νέο πλαίσιο μοριοδότησης χρειαστείτε να υλοποιήσετε παρεμβάσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση και αναλαμβάνει να σας προτείνει και υλοποιήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την κατάταξη του καταλύματός σας στην επιθυμητή κατηγορία αστεριών/κλειδιών και την επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του καταλύματός σας.

 

Πρόταση και Υλοποίηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd, μία από τις παλαιότερες εταιρείες στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και πρωτοπόρος στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων, προσφέρει σήμερα ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και έλεγχο και διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων, τον Ιούνιο του 2015 ολοκλήρωσε την κατασκευή και παρέδωσε με το κλειδί στο χέρι ένα πρότυπο, πανευρωπαϊκά πρωτοποριακό ξενοδοχείο ‘’σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης’’ ή nearly Zero Energy Hotels (neZEH).

Οι παρεμβάσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μας να υλοποιήσει για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού αναφέρονται σε:

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε.

-  Φωτοβολταϊκά

- Ανεμογεννήτριες

- Αποθήκευση Ενέργειας

- Υβριδικά συστήματα

- Αδιάλειπτη παροχή (Back-up)

- Βιομάζα

- Συμπαραγωγή

Μόνωση-Στεγάνωση

- Μόνωση κελύφους

- Ενεργειακά κουφώματα

- Μόνωση οροφής ή δώματος

- Φυτεμένα δώματα

- Φυτεμένοι τοίχοι

- Υγρομονώσεις

Ψύξη – Θέρμανση – Εξαερισμός

- Ηλιακός κλιματισμός

- Ηλιοθερμία

- Αντλίες Θερμότητας

- Εξαερισμός

HVAC

- Γεωθερμία

- Αέριο

- Βιομάζα

- Συμπαραγωγή

Φωτισμός

- Φωτισμός LED

- Ηλιακά φωτιστικά

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας Κτιρίου (B.E.M.S) – ΚΝΧ Partner

- Έλεγχος φωτισμού

- Αυξομείωση φωτισμού (Dimming) – Σκηνές φωτισμού

- Έλεγχος κίνησης (ρολών-τεντών)

- Έλεγχος καταναλώσεων φορτίων, νερού, συναγερμού κλπ.

Εξοικονόμηση Νερού

Πισίνες – Αφαλάτωση – Βιολογικός καθαρισμός.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικότερη ενημέρωση επί των ως άνω θεμάτων.

 

 
     
--
- message
--
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.