ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 
mail
logo global banner  
  Newsletter n° 50 - 17/12/2015  
 
 

Υποχρεωτική έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4122/2015 που ψηφίστηκε πρόσφατα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2016 θα είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και για τα μικρότερα ακίνητα κάτω των 50 τ.μ., στα πλαίσια οποιασδήποτε νέας συναλλαγής (πώληση ή μίσθωση) που θα εκτελείται από την 1η Ιανουαρίου του 2016.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι εκτός από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού, από την 1η Ιανουαρίου του 2016 θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του ακινήτου σε όλες τις δημοσιεύσεις/αγγελίες που καταχωρούνται στον Τύπο ή το Διαδίκτυο για την πώληση ή μίσθωση του ακινήτου.

Στόχος της παραπάνω ρύθμισης είναι να παρέχεται σωστή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αγοραστές/μισθωτές, σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα του ακινήτου.

Στα πλαίσια των παραπάνω, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την κατάταξη του ακινήτου σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), καθώς και την πρόταση και υλοποίηση παρεμβάσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, Ζεστό Νερό Χρήσης και φωτισμό. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αντικαθιστώντας τα παλιά σας ξύλινα κουφώματα με μονό τζάμι με ενεργειακά μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 65% της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη του χώρου.

Αντίστοιχα προσθέτοντας σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 60% της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη του χώρου.

Προσθέτοντας ηλιακό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 80% της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης.

Αντικαθιστώντας τον παλιό λέβητα πετρελαίου με Αντλία Θερμότητας μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 80% της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη του χώρου και την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης.

Ενώ ακόμα υπάρχουν πολλές άλλες προτάσεις παρεμβάσεων που μπορούν να αυξήσουν από λιγότερο έως περισσότερο την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου.

 

Για την υποβολή πρότασης Ενεργειακής Επιθεώρησης και υλοποίησης Παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα της εταιρείας 2310-510302 και 2310-525645 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected]

 
     
--
- message
--
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.