Εταιρείες φωτοβολταικών , ανεμογεννήτριες , ενεργειακη αναβαθμιση , φωτοβολταικα , οικονομικη θερμανση ψυξη

 

logo en

Window & Door Frames

TECHNICAL CHARACTERISTIC OF PVC DOOR & WINDOW FRAMES INSTALLED BY GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd
 
 
Heat Insulation. Door & window frames installed by GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd are made of synthetic PVC-U profiles, which, according to DIN EN 4108 guidelines meet high heat insulation requirements and prevent condensation on interior house surfaces. The thermal insulation coefficient of these frames is K= 1.1 W/(m2K).
 
Sound Proofing. According to DIN EN 4109 guidelines, sound insulation performance is very high; when combined with special glazing of similar sound proofing capacity, outside noise is reduced by up to 70%. Consequently, the sound insulation performance for 4-15-4 glazing is 38dB. 
 
Security. German Rotto Nt and GU mechanisms provide maximum protection against corrosion and anti-burglary security based on a multi-point locking system and heavy-duty hinges.  The mechanisms are covered by a 10-year guarantee, fully meet modern safety and comfort requirements and provide excellent operation over time.
 
Excellent Proofing. High resistance to rain and strong winds, as well as joint impermeability characterize GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd frames, and help maximise energy saving. 
 
Minimal maintenance cost. Synthetic frames are easy to clean, they do not rot nor warp nor rust, even when installed in coastal regions. Synthetic frames last forever, thanks to the quality of their materials and modern technology. This is why synthetic frames are considered to be a home investment. 
 
Design and Colours. The wide range of patterns and colours in PVC profiles today, allows us to provide solutions for all types of constructions and buildings, whatever their style.
 
Workmanship.  Frame installation is undertaken by highly specialised crews. 
 
Powered by Web Agency