Καλό Καλοκαίρι

 
mail
logo global banner  
   Καλό καλοκαίρι!  5/8/2015    
 

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστή από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου 2015.

Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι! 

     
--
- www.global-energy.eu/ | Contactmessage
--
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.