Εταιρείες φωτοβολταικών , ανεμογεννήτριες , ενεργειακη αναβαθμιση , φωτοβολταικα , οικονομικη θερμανση ψυξη

 

Global Energy Solutions - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Καύση

Η χημική αντίδραση οργανικών ουσιών με το οξυγόνο. Η πλέον δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία, δεδομένης της πληθώρας των εφαρμογών που έχουν πραγματοποιηθεί. Τη χαρακτηρίζει η απλότητα και η ασφάλεια στις διαδικασίες, αλλά και τα χαμηλά κόστη λειτουργίας και εγκατάστασης. Στον αντίποδα, η διαδικασία της καύσης χαρακτηρίζεται από χαμηλό συντελεστή απόδοσης (6% - 20%)και δεν παρουσιάζει πολύ καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Με κάποιες αλλαγές στη βασική διαδικασία, υπάρχει δυνατότητα  να βελτιωθεί η συμπεριφορά της διεργασίας της καύσης, τόσο όσον αφορά στη απόδοση (χρήση οργανικού κύκλου Rankine), όσο και στην μείωση του μεγέθους της εγκατάστασης (καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη), αλλά και όσον αφορά στην περιβαλλοντική επίδοση.

Η διαδικασία της καύσης οδηγεί στην παραγωγή ατμού ο οποίος μπορεί να εισέλθει σε έναν ατμοστρόβιλο με σκοπό της παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα με τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και τα ποσά θερμικής ενέργειας που παράγονται.

Powered by Web Agency